Nyhetsbrev for
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Problemer med visningen? Åpne i nettleser
Nyhetsbrev fredag 29. mai
Søk medlemskap i NNH

Oppfordring fra NHH: Knytt regulering og momsfritak opp mot fagkompetanse!

NNH reagerer på Sveinung Stensland (H) og Invgvild Kjerkol (Ap) sine utspill i media i forhold til endring av Lov om alternativ behandling og ønsker å komme med konstruktive innspill til alle politiske partier.

27. mai 2020 sendte NNH åpent brev med innspill og anbefalinger til helse- og omsorgsministeren, medlemmer i helse- og omsorgskomiteen og ledere i de politiske partiene. Som landets største fagorganisasjon for naturterapeuter kjenner vi godt bransjens utfordringer, og vi håper at våre innspill kan bidra til bedre grunnlag for deres beslutninger.

Les NNHs vurderinger her

Unyansert og generalisert framstilling av ein heil bransje

Kronikk: Unyansert og generalisert framstilling av ein heil bransje

Eit oppslag i VG om Tarjei som har valt eigne vegar når det gjeld behandling av kreftsjukdomen sin, har opprørt medlemmene i NNH – både når det gjeld å få del i den aktuelle pasienthistoria, men også ei unyansert og generalisert framstilling av ein heil bransje som sorterer under det same lovverket.  Når vårt hovudfokus gjennom mange år har vore fagkompetanse og pasienttryggleik som byggjer på gode etiske haldningar, blir karakteriseringar som - «dette er en kynisk bransje» - «slik praksis skjer jo hele tiden» - på grensa til det useriøse.

Les styreleder John Petter Lindeland og generalsekretær Lidia Ivanova Myhres kronikk i VG her

En lite troverdig kompensasjonsordning

Kronikk: En lite troverdig kompensasjonsordning

28. april i år pekte en optimistisk finansminister på at en vei ut av krisen er «å unngå at arbeidsledigheten biter seg fast». Slik kompensasjonsordningene har fungert, er det nettopp arbeidsledighet som blir utfallet for mange terapeuter i Norge.

Les generalsekretær Lidia Ivanova Myhres kronikk i Dagens Medisin her

Søk terapeuter godkjent av NNH
Søk medlemskap i NNH
følg oss
del
fb del
fb Tweet
fb videresend
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Skippergata 9, 0152 Oslo .
Endre dine opplysninger | Meld deg av e-postlisten
MailMojo
Tweet