Nyhetsbrev for
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Problemer med visningen? Åpne i nettleser
Nyhetsbrev fredag 8. mai
Søk medlemskap i NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er landets største fagorganisasjon for naturterapeuter. Gjennom fokus på pasientsikkerhet, kompetanseheving og helseinnovasjon, arbeider vi kontinuerlig for å gi pasienter og brukere et trygt naturmedisinsk behandlingstilbud.

Smittevernveileder (covid-19)

NNHs terapeuter har åpnet sine praksiser og klinikker igjen

Alle terapeuter og studentmedlemmer tilknyttet NNH retter seg etter den nasjonale veilederen Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til én kontakt (covid-19) som er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Veilederen gjelder blant annet virksomheter som tilbyr alternativ behandling, fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og fotterapeuter. Veilederen finnes her

Søk terapeuter godkjent av NNH
Søk medlemskap i NNH
følg oss
global fb twt insta
del
fb del
fb Tweet
fb videresend
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Skippergata 9, 0152 Oslo .
Endre dine opplysninger | Meld deg av e-postlisten
MailMojo
Tweet